Pants -Valken Redemption Vexagon

Valken Item Number/SKU:
$99.95

{"custitem_sc_pdp_tab_videos":"","custitem_ns_pr_item_attributes":"&nbsp;","custitem_ns_pr_rating":5,"isonline":true,"matrixchilditems_detail":[{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[{"internalid":59,"quantityavailable":1}]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":12563,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Stealth Black","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"64788"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":12564,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Stealth Black","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"64849"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":12565,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Stealth Black","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"64795"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"Small","internalid":12131,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63354"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"XLarge","internalid":12134,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63361"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":12135,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63309"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":12136,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63316"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":1,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":1}]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":12137,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":1,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63323"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":12142,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Navy Blue/Light Blue","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164639"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":12143,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Navy Blue/Light Blue","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164638"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":12144,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Navy Blue/Light Blue","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164640"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"Small","internalid":13364,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Lime/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63422"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"Small","internalid":12152,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164650"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":13368,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Lime/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63378"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":13369,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Lime/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63385"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":13370,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Lime/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63392"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"XLarge","internalid":12155,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164651"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":12156,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164645"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":12157,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164646"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":12158,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164647"}],"custitem_ns_pr_count":1,"ispurchasable":true,"custitem_ns_pr_attributes_rating":"{}","stockdescription":"","storedetaileddescription":"The new Valken Redemption Vexagon apparel is designed for the highest level of competition. Constructed with the highest grade materials, the pants are comfortable, durable, and incredibly functional. Available in Red, Blue, Gold, and Green.","itemimages_detail":{"thumbnail":{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_thumbnail.png"},"media":{"Red":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Red-1.png"}]},"Gold":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Gold-1.png"}]},"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-1.png"}],"Blue":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Blue-1.png"}]},"Black":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Black-1.png"}]},"Green":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Green-1.png"}]}}},"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem_ns_pr_rating_by_rate":"{\"5\":\"1\"}","internalid":12130,"featureddescription":"","outofstockmessage":"","itemoptions_detail":{"matrixtype":"parent","fields":[{"ismandatory":true,"internalid":"custcol2","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"17","label":"Black/Gold","isAvailable":true},{"internalid":"755","label":"Lime/Grey","isAvailable":true},{"internalid":"715","label":"Navy Blue/Light Blue","isAvailable":true},{"internalid":"207","label":"Red/Grey","isAvailable":true},{"internalid":"768","label":"Stealth Black","isAvailable":true}],"label":"Colors","type":"select","sourcefrom":"custitem1"},{"ismandatory":true,"internalid":"custcol4","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"1","label":"Small","isAvailable":true},{"internalid":"4","label":"XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"5","label":"2XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"6","label":"3XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"7","label":"4XLarge","isAvailable":true}],"label":"Sizes","type":"select","sourcefrom":"custitem3"},{"internalid":"custcol_item_number","label":"Item Number","type":"textarea"},{"internalid":"custcol_160image_showin_shopping_cart","label":"160 Image to Show in Shopping Cart","type":"url"},{"internalid":"custcol_disc_percent","label":"Disc Percent","type":"integer"},{"internalid":"custcol_disc_rate","label":"Discounted Rate","type":"currency"}],"parentid":744},"storedescription":"","pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"","isinactive":false,"isinstock":true,"metataghtml":"","quantityavailable_detail":{"quantityavailable":1,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":1},{"internalid":59,"quantityavailable":1}]},"onlinecustomerprice":99.95,"pagetitle2":"Pants -Valken Redemption Vexagon","custitem_features":"<ul><li>Padded lumbar zone</li><li>Hideaway waist adjustment system&nbsp;</li><li>Belt loops</li><li>Gusseted stretch panels above knees, lower back, and crotch</li><li>Padded crotch with YKK zippered fly, Velcro, and double snap closure</li><li>Padded hips covered with 840D Dobby nylon and 5mm padding</li><li>Zippered front slash pockets with zipper guards</li><li>Squeegee pockets on each leg</li><li>Padded, articulated, and reinforced knees made with 1840D Ballistic nylon and 5mm padding</li><li>Breathable mesh panels integrated throughout the design</li><li>Adjustable ankle cuffs</li><li>Microfiber lined inner waist</li><li>Crotch zipper cover</li></ul>","itemid":"Pants - Valken Redemption Vexagon","isbackorderable":true,"storedescription2":"Pants - Valken Redemption Vexagon","showoutofstockmessage":false,"outofstockbehavior":"Allow back orders but display out-of-stock message","itemtype":"InvtPart","quantityavailable":1,"displayname":"Pants - Valken Redemption Vexagon","storedisplayname2":"Pants -Valken Redemption Vexagon","pricelevel1":99.95,"pagetitle":"","urlcomponent":"Pants-Valken-Redemption-Vexagon","facets":[{"id":"custitem3","url":"custitem3","values":[{"url":"Small","label":"Small"},{"url":"XLarge","label":"XLarge"},{"url":"2XLarge","label":"2XLarge"},{"url":"3XLarge","label":"3XLarge"},{"url":"4XLarge","label":"4XLarge"}]},{"id":"custitem_valken_facet_color","url":"custitem_valken_facet_color","values":[{"url":"Black","label":"Black"},{"url":"Blue","label":"Blue"},{"url":"Green","label":"Green"},{"url":"Grey","label":"Grey"},{"url":"Red","label":"Red"},{"url":"Yellow","label":"Yellow"}]},{"id":"custitem_valken_facet_pattern","url":"custitem_valken_facet_pattern","values":[{"url":"Vexagon","label":"Vexagon"}]},{"id":"custitemfacet_brand","url":"custitemfacet_brand","values":[{"url":"Valken","label":"Valken"}]},{"id":"onlinecustomerprice","url":"pricelevel5","values":[{"url":"99.95","label":"99.95"}],"min":99.95,"max":99.95,"ranges":[]},{"id":"category","values":[{"url":"Home","id":"Home","values":[{"url":"Specials","id":"Home/specials","values":[{"url":"Paintball Specials","id":"Home/specials/paintball-specials","values":[{"url":"Overstock","id":"Home/specials/paintball-specials/specials-paintball-specials-overstock","values":[{"url":"Over $30","id":"Home/specials/paintball-specials/specials-paintball-specials-overstock/specials-paintball-specials-overstock-over-30","values":[]}]}]}]},{"url":"Paintball","id":"Home/us-paintball","values":[{"url":"Apparel","id":"Home/us-paintball/us-paintball-apparel","values":[{"url":"Pants","id":"Home/us-paintball/us-paintball-apparel/us-paintball-apparel-pants","values":[]}]}]}]}]}],"_optionsDetails":{"matrixtype":"parent","fields":[{"ismandatory":true,"internalid":"custcol2","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"17","label":"Black/Gold","isAvailable":true},{"internalid":"755","label":"Lime/Grey","isAvailable":true},{"internalid":"715","label":"Navy Blue/Light Blue","isAvailable":true},{"internalid":"207","label":"Red/Grey","isAvailable":true},{"internalid":"768","label":"Stealth Black","isAvailable":true}],"label":"Colors","type":"select","sourcefrom":"custitem1"},{"ismandatory":true,"internalid":"custcol4","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"1","label":"Small","isAvailable":true},{"internalid":"4","label":"XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"5","label":"2XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"6","label":"3XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"7","label":"4XLarge","isAvailable":true}],"label":"Sizes","type":"select","sourcefrom":"custitem3"},{"internalid":"custcol_item_number","label":"Item Number","type":"textarea"},{"internalid":"custcol_160image_showin_shopping_cart","label":"160 Image to Show in Shopping Cart","type":"url"},{"internalid":"custcol_disc_percent","label":"Disc Percent","type":"integer"},{"internalid":"custcol_disc_rate","label":"Discounted Rate","type":"currency"}],"parentid":744},"_matrixParent":{},"_matrixChilds":[{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[{"internalid":59,"quantityavailable":1}]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":12563,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Stealth Black","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"64788","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":12564,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Stealth Black","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"64849","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":12565,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Stealth Black","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"64795","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"Small","internalid":12131,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63354","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"XLarge","internalid":12134,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63361","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":12135,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63309","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":12136,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63316","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":1,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":1}]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":12137,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":1,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63323","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":12142,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Navy Blue/Light Blue","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164639","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":12143,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Navy Blue/Light Blue","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164638","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":12144,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Navy Blue/Light Blue","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164640","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"Small","internalid":13364,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Lime/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63422","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"Small","internalid":12152,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164650","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":13368,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Lime/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63378","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":13369,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Lime/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63385","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":13370,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Lime/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63392","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"XLarge","internalid":12155,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164651","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":12156,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164645","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":12157,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164646","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":12158,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164647","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"}],"_minimumQuantity":1,"quantity":1,"_pageTitle":"Pants -Valken Redemption Vexagon","_pageHeader":"Pants -Valken Redemption Vexagon","_url":"/Pants-Valken-Redemption-Vexagon","_name":"Pants -Valken Redemption Vexagon","_images":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Red-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Gold-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Blue-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Black-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Green-1.png"}],"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_itemType":"InvtPart","_sku":"","_isInStock":true,"_availableLocations":[],"_stock":1,"_outOfStockMessage":"","_showOutOfStockMessage":false,"_inStockMessage":"In Stock","_showInStockMessage":false,"_stockDescription":"","_showStockDescription":true,"_stockDescriptionClass":"stock-description-"}

$99.95

{"custitem_sc_pdp_tab_videos":"","custitem_ns_pr_item_attributes":"&nbsp;","custitem_ns_pr_rating":5,"isonline":true,"matrixchilditems_detail":[{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[{"internalid":59,"quantityavailable":1}]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":12563,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Stealth Black","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"64788"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":12564,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Stealth Black","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"64849"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":12565,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Stealth Black","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"64795"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"Small","internalid":12131,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63354"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"XLarge","internalid":12134,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63361"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":12135,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63309"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":12136,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63316"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":1,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":1}]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":12137,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":1,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63323"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":12142,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Navy Blue/Light Blue","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164639"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":12143,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Navy Blue/Light Blue","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164638"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":12144,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Navy Blue/Light Blue","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164640"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"Small","internalid":13364,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Lime/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63422"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"Small","internalid":12152,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164650"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":13368,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Lime/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63378"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":13369,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Lime/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63385"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":13370,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Lime/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63392"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"XLarge","internalid":12155,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164651"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":12156,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164645"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":12157,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164646"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":12158,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164647"}],"custitem_ns_pr_count":1,"ispurchasable":true,"custitem_ns_pr_attributes_rating":"{}","stockdescription":"","storedetaileddescription":"The new Valken Redemption Vexagon apparel is designed for the highest level of competition. Constructed with the highest grade materials, the pants are comfortable, durable, and incredibly functional. Available in Red, Blue, Gold, and Green.","itemimages_detail":{"thumbnail":{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_thumbnail.png"},"media":{"Red":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Red-1.png"}]},"Gold":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Gold-1.png"}]},"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-1.png"}],"Blue":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Blue-1.png"}]},"Black":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Black-1.png"}]},"Green":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Green-1.png"}]}}},"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem_ns_pr_rating_by_rate":"{\"5\":\"1\"}","internalid":12130,"featureddescription":"","outofstockmessage":"","itemoptions_detail":{"matrixtype":"parent","fields":[{"ismandatory":true,"internalid":"custcol2","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"17","label":"Black/Gold","isAvailable":true},{"internalid":"755","label":"Lime/Grey","isAvailable":true},{"internalid":"715","label":"Navy Blue/Light Blue","isAvailable":true},{"internalid":"207","label":"Red/Grey","isAvailable":true},{"internalid":"768","label":"Stealth Black","isAvailable":true}],"label":"Colors","type":"select","sourcefrom":"custitem1"},{"ismandatory":true,"internalid":"custcol4","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"1","label":"Small","isAvailable":true},{"internalid":"4","label":"XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"5","label":"2XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"6","label":"3XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"7","label":"4XLarge","isAvailable":true}],"label":"Sizes","type":"select","sourcefrom":"custitem3"},{"internalid":"custcol_item_number","label":"Item Number","type":"textarea"},{"internalid":"custcol_160image_showin_shopping_cart","label":"160 Image to Show in Shopping Cart","type":"url"},{"internalid":"custcol_disc_percent","label":"Disc Percent","type":"integer"},{"internalid":"custcol_disc_rate","label":"Discounted Rate","type":"currency"}],"parentid":744},"storedescription":"","pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"","isinactive":false,"isinstock":true,"metataghtml":"","quantityavailable_detail":{"quantityavailable":1,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":1},{"internalid":59,"quantityavailable":1}]},"onlinecustomerprice":99.95,"pagetitle2":"Pants -Valken Redemption Vexagon","custitem_features":"<ul><li>Padded lumbar zone</li><li>Hideaway waist adjustment system&nbsp;</li><li>Belt loops</li><li>Gusseted stretch panels above knees, lower back, and crotch</li><li>Padded crotch with YKK zippered fly, Velcro, and double snap closure</li><li>Padded hips covered with 840D Dobby nylon and 5mm padding</li><li>Zippered front slash pockets with zipper guards</li><li>Squeegee pockets on each leg</li><li>Padded, articulated, and reinforced knees made with 1840D Ballistic nylon and 5mm padding</li><li>Breathable mesh panels integrated throughout the design</li><li>Adjustable ankle cuffs</li><li>Microfiber lined inner waist</li><li>Crotch zipper cover</li></ul>","itemid":"Pants - Valken Redemption Vexagon","isbackorderable":true,"storedescription2":"Pants - Valken Redemption Vexagon","showoutofstockmessage":false,"outofstockbehavior":"Allow back orders but display out-of-stock message","itemtype":"InvtPart","quantityavailable":1,"displayname":"Pants - Valken Redemption Vexagon","storedisplayname2":"Pants -Valken Redemption Vexagon","pricelevel1":99.95,"pagetitle":"","urlcomponent":"Pants-Valken-Redemption-Vexagon","facets":[{"id":"custitem3","url":"custitem3","values":[{"url":"Small","label":"Small"},{"url":"XLarge","label":"XLarge"},{"url":"2XLarge","label":"2XLarge"},{"url":"3XLarge","label":"3XLarge"},{"url":"4XLarge","label":"4XLarge"}]},{"id":"custitem_valken_facet_color","url":"custitem_valken_facet_color","values":[{"url":"Black","label":"Black"},{"url":"Blue","label":"Blue"},{"url":"Green","label":"Green"},{"url":"Grey","label":"Grey"},{"url":"Red","label":"Red"},{"url":"Yellow","label":"Yellow"}]},{"id":"custitem_valken_facet_pattern","url":"custitem_valken_facet_pattern","values":[{"url":"Vexagon","label":"Vexagon"}]},{"id":"custitemfacet_brand","url":"custitemfacet_brand","values":[{"url":"Valken","label":"Valken"}]},{"id":"onlinecustomerprice","url":"pricelevel5","values":[{"url":"99.95","label":"99.95"}],"min":99.95,"max":99.95,"ranges":[]},{"id":"category","values":[{"url":"Home","id":"Home","values":[{"url":"Specials","id":"Home/specials","values":[{"url":"Paintball Specials","id":"Home/specials/paintball-specials","values":[{"url":"Overstock","id":"Home/specials/paintball-specials/specials-paintball-specials-overstock","values":[{"url":"Over $30","id":"Home/specials/paintball-specials/specials-paintball-specials-overstock/specials-paintball-specials-overstock-over-30","values":[]}]}]}]},{"url":"Paintball","id":"Home/us-paintball","values":[{"url":"Apparel","id":"Home/us-paintball/us-paintball-apparel","values":[{"url":"Pants","id":"Home/us-paintball/us-paintball-apparel/us-paintball-apparel-pants","values":[]}]}]}]}]}],"_optionsDetails":{"matrixtype":"parent","fields":[{"ismandatory":true,"internalid":"custcol2","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"17","label":"Black/Gold","isAvailable":true},{"internalid":"755","label":"Lime/Grey","isAvailable":true},{"internalid":"715","label":"Navy Blue/Light Blue","isAvailable":true},{"internalid":"207","label":"Red/Grey","isAvailable":true},{"internalid":"768","label":"Stealth Black","isAvailable":true}],"label":"Colors","type":"select","sourcefrom":"custitem1"},{"ismandatory":true,"internalid":"custcol4","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"1","label":"Small","isAvailable":true},{"internalid":"4","label":"XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"5","label":"2XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"6","label":"3XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"7","label":"4XLarge","isAvailable":true}],"label":"Sizes","type":"select","sourcefrom":"custitem3"},{"internalid":"custcol_item_number","label":"Item Number","type":"textarea"},{"internalid":"custcol_160image_showin_shopping_cart","label":"160 Image to Show in Shopping Cart","type":"url"},{"internalid":"custcol_disc_percent","label":"Disc Percent","type":"integer"},{"internalid":"custcol_disc_rate","label":"Discounted Rate","type":"currency"}],"parentid":744},"_matrixParent":{},"_matrixChilds":[{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[{"internalid":59,"quantityavailable":1}]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":12563,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Stealth Black","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"64788","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":12564,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Stealth Black","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"64849","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":12565,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Stealth Black","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"64795","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"Small","internalid":12131,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63354","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"XLarge","internalid":12134,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63361","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":12135,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63309","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":12136,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63316","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":1,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":1}]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":12137,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":1,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black/Gold","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63323","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":12142,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Navy Blue/Light Blue","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164639","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":12143,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Navy Blue/Light Blue","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164638","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":12144,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Navy Blue/Light Blue","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164640","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"Small","internalid":13364,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Lime/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63422","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"Small","internalid":12152,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164650","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":13368,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Lime/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63378","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":13369,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Lime/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63385","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":13370,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Lime/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"63392","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"XLarge","internalid":12155,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164651","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":12156,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164645","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"3XLarge","internalid":12157,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164646","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[]},"onlinecustomerprice":99.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"custitem3":"4XLarge","internalid":12158,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Red/Grey","pricelevel1":99.95,"pricelevel1_formatted":"$99.95","vendorname":"164647","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":99.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$99.95"}],"_minimumQuantity":1,"quantity":1,"_pageTitle":"Pants -Valken Redemption Vexagon","_pageHeader":"Pants -Valken Redemption Vexagon","_url":"/Pants-Valken-Redemption-Vexagon","_name":"Pants -Valken Redemption Vexagon","_images":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Red-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Gold-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Blue-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Black-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Pants-Valken-Redemption-Vexagon_media-Green-1.png"}],"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$99.95","onlinecustomerprice":99.95},"_itemType":"InvtPart","_sku":"","_isInStock":true,"_availableLocations":[],"_stock":1,"_outOfStockMessage":"","_showOutOfStockMessage":false,"_inStockMessage":"In Stock","_showInStockMessage":false,"_stockDescription":"","_showStockDescription":true,"_stockDescriptionClass":"stock-description-","_isPurchasable":true}

Please select options before adding to cartDetails

The new Valken Redemption Vexagon apparel is designed for the highest level of competition. Constructed with the highest grade materials, the pants are comfortable, durable, and incredibly functional. Available in Red, Blue, Gold, and Green.


Features

 • Padded lumbar zone
 • Hideaway waist adjustment system 
 • Belt loops
 • Gusseted stretch panels above knees, lower back, and crotch
 • Padded crotch with YKK zippered fly, Velcro, and double snap closure
 • Padded hips covered with 840D Dobby nylon and 5mm padding
 • Zippered front slash pockets with zipper guards
 • Squeegee pockets on each leg
 • Padded, articulated, and reinforced knees made with 1840D Ballistic nylon and 5mm padding
 • Breathable mesh panels integrated throughout the design
 • Adjustable ankle cuffs
 • Microfiber lined inner waist
 • Crotch zipper cover


Ratings & Reviews

1 review

5
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 star  
 • 4 stars
 • 0 reviews
 • 3 stars
 • 0 reviews
 • 2 stars
 • 0 reviews
 • 1 star
 • 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 star  

Vexagon

by

I had my Vexagon pants for the past two years. I never will buy another brand.