Tactical Gloves - Zulu Gloves

Valken Item Number/SKU:
$36.95

{"custitem_sc_pdp_tab_videos":"","custitem_ns_pr_item_attributes":"&nbsp;","custitem_ns_pr_rating":5,"isonline":true,"matrixchilditems_detail":[{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":14,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":14},{"internalid":59,"quantityavailable":13},{"internalid":72,"quantityavailable":52}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Small","internalid":11488,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":14,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59593"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":29,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":29},{"internalid":59,"quantityavailable":4},{"internalid":72,"quantityavailable":73}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Medium","internalid":11489,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":29,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59586"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":73,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":22},{"internalid":1,"quantityavailable":51},{"internalid":59,"quantityavailable":3},{"internalid":72,"quantityavailable":78}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Large","internalid":11490,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":73,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59579"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":34,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":19},{"internalid":1,"quantityavailable":15},{"internalid":59,"quantityavailable":8},{"internalid":72,"quantityavailable":16}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11491,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":34,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59609"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":195,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":96},{"internalid":1,"quantityavailable":99},{"internalid":59,"quantityavailable":13},{"internalid":72,"quantityavailable":45}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11492,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":195,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59562"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":108,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":25},{"internalid":1,"quantityavailable":83},{"internalid":59,"quantityavailable":7},{"internalid":72,"quantityavailable":37}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Small","internalid":11478,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":108,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59494"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":282,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":57},{"internalid":1,"quantityavailable":225},{"internalid":59,"quantityavailable":13},{"internalid":72,"quantityavailable":71}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Medium","internalid":11479,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":282,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59487"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":100,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":17},{"internalid":1,"quantityavailable":83},{"internalid":59,"quantityavailable":4},{"internalid":72,"quantityavailable":53}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Large","internalid":11480,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":100,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59470"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":150,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":36},{"internalid":1,"quantityavailable":114},{"internalid":72,"quantityavailable":33}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11481,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":150,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59500"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":170,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":61},{"internalid":1,"quantityavailable":109},{"internalid":59,"quantityavailable":5},{"internalid":72,"quantityavailable":51}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11482,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":170,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59463"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":55,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":19},{"internalid":1,"quantityavailable":36},{"internalid":59,"quantityavailable":12},{"internalid":72,"quantityavailable":40}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Small","internalid":11483,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":55,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59548"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":83,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":22},{"internalid":1,"quantityavailable":61},{"internalid":72,"quantityavailable":36}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Medium","internalid":11484,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":83,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59531"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":136,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":32},{"internalid":1,"quantityavailable":104},{"internalid":72,"quantityavailable":70}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Large","internalid":11485,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":136,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59524"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":161,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":28},{"internalid":1,"quantityavailable":133},{"internalid":59,"quantityavailable":2},{"internalid":72,"quantityavailable":42}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11486,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":161,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59555"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":261,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":130},{"internalid":1,"quantityavailable":131},{"internalid":59,"quantityavailable":10},{"internalid":72,"quantityavailable":34}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11487,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":261,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59517"}],"custitem_ns_pr_count":1,"ispurchasable":true,"custitem_ns_pr_attributes_rating":"{}","stockdescription":"","storedetaileddescription":"The Valken Tactical Zulu Glove is our most popular in demand glove in our lineup, with a list of well design comfort and utility features the Zulu offers amazing balance of comfort and protection be it at the range, airsoft, or paintball.&nbsp;","itemimages_detail":{"media":{"Olive":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Olive-1.png"}]},"Tan":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Tan-1.png"}]},"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-2.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-3.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-4.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-5.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-6.png"}],"Black":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Black-1.png"}]}}},"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem_ns_pr_rating_by_rate":"{\"5\":\"1\"}","internalid":11477,"featureddescription":"Available in Black, Tan & Olive","outofstockmessage":"","itemoptions_detail":{"matrixtype":"parent","fields":[{"ismandatory":true,"internalid":"custcol2","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"2","label":"Black","isAvailable":true},{"internalid":"51","label":"Olive","isAvailable":true},{"internalid":"151","label":"Tan","isAvailable":true}],"label":"Colors","type":"select","sourcefrom":"custitem1"},{"ismandatory":true,"internalid":"custcol4","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"1","label":"Small","isAvailable":true},{"internalid":"2","label":"Medium","isAvailable":true},{"internalid":"3","label":"Large","isAvailable":true},{"internalid":"4","label":"XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"5","label":"2XLarge","isAvailable":true}],"label":"Sizes","type":"select","sourcefrom":"custitem3"},{"internalid":"custcol_item_number","label":"Item Number","type":"textarea"},{"internalid":"custcol_160image_showin_shopping_cart","label":"160 Image to Show in Shopping Cart","type":"url"},{"internalid":"custcol_disc_percent","label":"Disc Percent","type":"integer"},{"internalid":"custcol_disc_rate","label":"Discounted Rate","type":"currency"}],"parentid":5535},"storedescription":"<b style=\"COLOR: rgb(255,0,0); FONT-SIZE: small\"></b>&nbsp;Available in Black, Tan & Olive","pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"","isinactive":false,"isinstock":true,"metataghtml":"","quantityavailable_detail":{"quantityavailable":1851,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":1},{"internalid":1,"quantityavailable":1},{"internalid":59,"quantityavailable":1},{"internalid":72,"quantityavailable":1}]},"onlinecustomerprice":36.95,"pagetitle2":"Tactical Gloves - Zulu Gloves","custitem_features":"<p><ul><li>Breathable Material that is lightweight yet durable</li><li>Kevlar Covered Hardshell Knuckles</li><li>4 Way Stretch Articulated Joints on the small, ring, middle, and index fingers</li><li>Soft Sweat Absorbing pad on the thumb</li><li>Double Stitched Padding on the palm</li><li>Silicon Grip Pads on the upper palm and index finger</li><li>Velcro Closure Adjustment&nbsp;</li></ul></p>\r\n<br>\r\n<br>\r\n<br>\r\n<img src=\"http://www.valken.com/assets/download-files/Valken-Glove-SizeChart.jpg\">","itemid":"Gloves - Zulu Tactical","isbackorderable":true,"storedescription2":"<b style=\"COLOR: rgb(255,0,0); FONT-SIZE: small\"></b>&nbsp;Available in Black, Tan & Olive","showoutofstockmessage":false,"outofstockbehavior":"Allow back orders but display out-of-stock message","itemtype":"InvtPart","quantityavailable":1851,"displayname":"Gloves - Zulu Tactical","storedisplayname2":"Tactical Gloves - Zulu Gloves","pricelevel1":36.95,"pagetitle":"","urlcomponent":"Tactical-Gloves-Zulu-Gloves","facets":[{"id":"custitem3","url":"custitem3","values":[{"url":"Small","label":"Small"},{"url":"Medium","label":"Medium"},{"url":"Large","label":"Large"},{"url":"XLarge","label":"XLarge"},{"url":"2XLarge","label":"2XLarge"}]},{"id":"custitem_valken_facet_color","url":"custitem_valken_facet_color","values":[{"url":"Black","label":"Black"},{"url":"Brown","label":"Brown"},{"url":"Green","label":"Green"}]},{"id":"custitem_valken_facet_pattern","url":"custitem_valken_facet_pattern","values":[{"url":""}]},{"id":"custitemfacet_brand","url":"custitemfacet_brand","values":[{"url":"Valken","label":"Valken"},{"url":"Holiday-Gift-Guide-A4","label":"Holiday Gift Guide A4"}]},{"id":"onlinecustomerprice","url":"pricelevel5","values":[{"url":"36.95","label":"36.95"}],"min":36.95,"max":36.95,"ranges":[]},{"id":"category","values":[{"url":"Home","id":"Home","values":[{"url":"Paintball","id":"Home/us-paintball","values":[{"url":"Apparel","id":"Home/us-paintball/us-paintball-apparel","values":[{"url":"Gloves","id":"Home/us-paintball/us-paintball-apparel/us-paintball-apparel-gloves","values":[]}]}]},{"url":"Airsoft","id":"Home/us-airsoft","values":[{"url":"Uniforms / Gear","id":"Home/us-airsoft/us-airsoft-uniforms-gear","values":[{"url":"Gloves","id":"Home/us-airsoft/us-airsoft-uniforms-gear/us-airsoft-uniforms-gear-gloves","values":[]}]}]},{"url":"Outdoor","id":"Home/usa-outdoor","values":[{"url":"Safety","id":"Home/usa-outdoor/usa-outdoor-safety","values":[{"url":"Hand Protection","id":"Home/usa-outdoor/usa-outdoor-safety/usa-outdoor-safety-hand-protection","values":[{"url":"Gloves","id":"Home/usa-outdoor/usa-outdoor-safety/usa-outdoor-safety-hand-protection/usa-outdoor-safety-hand-protection-gloves","values":[]}]}]}]}]}]}],"_optionsDetails":{"matrixtype":"parent","fields":[{"ismandatory":true,"internalid":"custcol2","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"2","label":"Black","isAvailable":true},{"internalid":"51","label":"Olive","isAvailable":true},{"internalid":"151","label":"Tan","isAvailable":true}],"label":"Colors","type":"select","sourcefrom":"custitem1"},{"ismandatory":true,"internalid":"custcol4","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"1","label":"Small","isAvailable":true},{"internalid":"2","label":"Medium","isAvailable":true},{"internalid":"3","label":"Large","isAvailable":true},{"internalid":"4","label":"XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"5","label":"2XLarge","isAvailable":true}],"label":"Sizes","type":"select","sourcefrom":"custitem3"},{"internalid":"custcol_item_number","label":"Item Number","type":"textarea"},{"internalid":"custcol_160image_showin_shopping_cart","label":"160 Image to Show in Shopping Cart","type":"url"},{"internalid":"custcol_disc_percent","label":"Disc Percent","type":"integer"},{"internalid":"custcol_disc_rate","label":"Discounted Rate","type":"currency"}],"parentid":5535},"_matrixParent":{},"_matrixChilds":[{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":14,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":14},{"internalid":59,"quantityavailable":13},{"internalid":72,"quantityavailable":52}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Small","internalid":11488,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":14,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59593","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":29,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":29},{"internalid":59,"quantityavailable":4},{"internalid":72,"quantityavailable":73}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Medium","internalid":11489,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":29,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59586","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":73,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":22},{"internalid":1,"quantityavailable":51},{"internalid":59,"quantityavailable":3},{"internalid":72,"quantityavailable":78}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Large","internalid":11490,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":73,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59579","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":34,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":19},{"internalid":1,"quantityavailable":15},{"internalid":59,"quantityavailable":8},{"internalid":72,"quantityavailable":16}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11491,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":34,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59609","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":195,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":96},{"internalid":1,"quantityavailable":99},{"internalid":59,"quantityavailable":13},{"internalid":72,"quantityavailable":45}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11492,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":195,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59562","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":108,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":25},{"internalid":1,"quantityavailable":83},{"internalid":59,"quantityavailable":7},{"internalid":72,"quantityavailable":37}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Small","internalid":11478,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":108,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59494","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":282,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":57},{"internalid":1,"quantityavailable":225},{"internalid":59,"quantityavailable":13},{"internalid":72,"quantityavailable":71}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Medium","internalid":11479,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":282,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59487","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":100,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":17},{"internalid":1,"quantityavailable":83},{"internalid":59,"quantityavailable":4},{"internalid":72,"quantityavailable":53}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Large","internalid":11480,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":100,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59470","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":150,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":36},{"internalid":1,"quantityavailable":114},{"internalid":72,"quantityavailable":33}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11481,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":150,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59500","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":170,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":61},{"internalid":1,"quantityavailable":109},{"internalid":59,"quantityavailable":5},{"internalid":72,"quantityavailable":51}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11482,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":170,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59463","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":55,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":19},{"internalid":1,"quantityavailable":36},{"internalid":59,"quantityavailable":12},{"internalid":72,"quantityavailable":40}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Small","internalid":11483,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":55,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59548","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":83,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":22},{"internalid":1,"quantityavailable":61},{"internalid":72,"quantityavailable":36}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Medium","internalid":11484,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":83,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59531","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":136,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":32},{"internalid":1,"quantityavailable":104},{"internalid":72,"quantityavailable":70}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Large","internalid":11485,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":136,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59524","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":161,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":28},{"internalid":1,"quantityavailable":133},{"internalid":59,"quantityavailable":2},{"internalid":72,"quantityavailable":42}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11486,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":161,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59555","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":261,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":130},{"internalid":1,"quantityavailable":131},{"internalid":59,"quantityavailable":10},{"internalid":72,"quantityavailable":34}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11487,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":261,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59517","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"}],"_minimumQuantity":1,"quantity":1,"_pageTitle":"Tactical Gloves - Zulu Gloves","_pageHeader":"Tactical Gloves - Zulu Gloves","_url":"/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves","_name":"Tactical Gloves - Zulu Gloves","_images":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Olive-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Tan-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Black-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-2.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-3.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-4.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-5.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-6.png"}],"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_itemType":"InvtPart","_sku":"","_isInStock":true,"_availableLocations":[],"_stock":1851,"_outOfStockMessage":"","_showOutOfStockMessage":false,"_inStockMessage":"In Stock","_showInStockMessage":false,"_stockDescription":"","_showStockDescription":true,"_stockDescriptionClass":"stock-description-"}

$36.95

{"custitem_sc_pdp_tab_videos":"","custitem_ns_pr_item_attributes":"&nbsp;","custitem_ns_pr_rating":5,"isonline":true,"matrixchilditems_detail":[{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":14,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":14},{"internalid":59,"quantityavailable":13},{"internalid":72,"quantityavailable":52}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Small","internalid":11488,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":14,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59593"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":29,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":29},{"internalid":59,"quantityavailable":4},{"internalid":72,"quantityavailable":73}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Medium","internalid":11489,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":29,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59586"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":73,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":22},{"internalid":1,"quantityavailable":51},{"internalid":59,"quantityavailable":3},{"internalid":72,"quantityavailable":78}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Large","internalid":11490,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":73,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59579"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":34,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":19},{"internalid":1,"quantityavailable":15},{"internalid":59,"quantityavailable":8},{"internalid":72,"quantityavailable":16}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11491,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":34,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59609"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":195,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":96},{"internalid":1,"quantityavailable":99},{"internalid":59,"quantityavailable":13},{"internalid":72,"quantityavailable":45}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11492,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":195,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59562"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":108,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":25},{"internalid":1,"quantityavailable":83},{"internalid":59,"quantityavailable":7},{"internalid":72,"quantityavailable":37}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Small","internalid":11478,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":108,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59494"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":282,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":57},{"internalid":1,"quantityavailable":225},{"internalid":59,"quantityavailable":13},{"internalid":72,"quantityavailable":71}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Medium","internalid":11479,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":282,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59487"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":100,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":17},{"internalid":1,"quantityavailable":83},{"internalid":59,"quantityavailable":4},{"internalid":72,"quantityavailable":53}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Large","internalid":11480,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":100,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59470"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":150,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":36},{"internalid":1,"quantityavailable":114},{"internalid":72,"quantityavailable":33}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11481,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":150,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59500"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":170,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":61},{"internalid":1,"quantityavailable":109},{"internalid":59,"quantityavailable":5},{"internalid":72,"quantityavailable":51}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11482,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":170,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59463"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":55,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":19},{"internalid":1,"quantityavailable":36},{"internalid":59,"quantityavailable":12},{"internalid":72,"quantityavailable":40}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Small","internalid":11483,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":55,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59548"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":83,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":22},{"internalid":1,"quantityavailable":61},{"internalid":72,"quantityavailable":36}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Medium","internalid":11484,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":83,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59531"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":136,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":32},{"internalid":1,"quantityavailable":104},{"internalid":72,"quantityavailable":70}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Large","internalid":11485,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":136,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59524"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":161,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":28},{"internalid":1,"quantityavailable":133},{"internalid":59,"quantityavailable":2},{"internalid":72,"quantityavailable":42}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11486,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":161,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59555"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":261,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":130},{"internalid":1,"quantityavailable":131},{"internalid":59,"quantityavailable":10},{"internalid":72,"quantityavailable":34}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11487,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":261,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59517"}],"custitem_ns_pr_count":1,"ispurchasable":true,"custitem_ns_pr_attributes_rating":"{}","stockdescription":"","storedetaileddescription":"The Valken Tactical Zulu Glove is our most popular in demand glove in our lineup, with a list of well design comfort and utility features the Zulu offers amazing balance of comfort and protection be it at the range, airsoft, or paintball.&nbsp;","itemimages_detail":{"media":{"Olive":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Olive-1.png"}]},"Tan":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Tan-1.png"}]},"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-2.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-3.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-4.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-5.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-6.png"}],"Black":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Black-1.png"}]}}},"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem_ns_pr_rating_by_rate":"{\"5\":\"1\"}","internalid":11477,"featureddescription":"Available in Black, Tan & Olive","outofstockmessage":"","itemoptions_detail":{"matrixtype":"parent","fields":[{"ismandatory":true,"internalid":"custcol2","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"2","label":"Black","isAvailable":true},{"internalid":"51","label":"Olive","isAvailable":true},{"internalid":"151","label":"Tan","isAvailable":true}],"label":"Colors","type":"select","sourcefrom":"custitem1"},{"ismandatory":true,"internalid":"custcol4","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"1","label":"Small","isAvailable":true},{"internalid":"2","label":"Medium","isAvailable":true},{"internalid":"3","label":"Large","isAvailable":true},{"internalid":"4","label":"XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"5","label":"2XLarge","isAvailable":true}],"label":"Sizes","type":"select","sourcefrom":"custitem3"},{"internalid":"custcol_item_number","label":"Item Number","type":"textarea"},{"internalid":"custcol_160image_showin_shopping_cart","label":"160 Image to Show in Shopping Cart","type":"url"},{"internalid":"custcol_disc_percent","label":"Disc Percent","type":"integer"},{"internalid":"custcol_disc_rate","label":"Discounted Rate","type":"currency"}],"parentid":5535},"storedescription":"<b style=\"COLOR: rgb(255,0,0); FONT-SIZE: small\"></b>&nbsp;Available in Black, Tan & Olive","pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"","isinactive":false,"isinstock":true,"metataghtml":"","quantityavailable_detail":{"quantityavailable":1851,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":1},{"internalid":1,"quantityavailable":1},{"internalid":59,"quantityavailable":1},{"internalid":72,"quantityavailable":1}]},"onlinecustomerprice":36.95,"pagetitle2":"Tactical Gloves - Zulu Gloves","custitem_features":"<p><ul><li>Breathable Material that is lightweight yet durable</li><li>Kevlar Covered Hardshell Knuckles</li><li>4 Way Stretch Articulated Joints on the small, ring, middle, and index fingers</li><li>Soft Sweat Absorbing pad on the thumb</li><li>Double Stitched Padding on the palm</li><li>Silicon Grip Pads on the upper palm and index finger</li><li>Velcro Closure Adjustment&nbsp;</li></ul></p>\r\n<br>\r\n<br>\r\n<br>\r\n<img src=\"http://www.valken.com/assets/download-files/Valken-Glove-SizeChart.jpg\">","itemid":"Gloves - Zulu Tactical","isbackorderable":true,"storedescription2":"<b style=\"COLOR: rgb(255,0,0); FONT-SIZE: small\"></b>&nbsp;Available in Black, Tan & Olive","showoutofstockmessage":false,"outofstockbehavior":"Allow back orders but display out-of-stock message","itemtype":"InvtPart","quantityavailable":1851,"displayname":"Gloves - Zulu Tactical","storedisplayname2":"Tactical Gloves - Zulu Gloves","pricelevel1":36.95,"pagetitle":"","urlcomponent":"Tactical-Gloves-Zulu-Gloves","facets":[{"id":"custitem3","url":"custitem3","values":[{"url":"Small","label":"Small"},{"url":"Medium","label":"Medium"},{"url":"Large","label":"Large"},{"url":"XLarge","label":"XLarge"},{"url":"2XLarge","label":"2XLarge"}]},{"id":"custitem_valken_facet_color","url":"custitem_valken_facet_color","values":[{"url":"Black","label":"Black"},{"url":"Brown","label":"Brown"},{"url":"Green","label":"Green"}]},{"id":"custitem_valken_facet_pattern","url":"custitem_valken_facet_pattern","values":[{"url":""}]},{"id":"custitemfacet_brand","url":"custitemfacet_brand","values":[{"url":"Valken","label":"Valken"},{"url":"Holiday-Gift-Guide-A4","label":"Holiday Gift Guide A4"}]},{"id":"onlinecustomerprice","url":"pricelevel5","values":[{"url":"36.95","label":"36.95"}],"min":36.95,"max":36.95,"ranges":[]},{"id":"category","values":[{"url":"Home","id":"Home","values":[{"url":"Paintball","id":"Home/us-paintball","values":[{"url":"Apparel","id":"Home/us-paintball/us-paintball-apparel","values":[{"url":"Gloves","id":"Home/us-paintball/us-paintball-apparel/us-paintball-apparel-gloves","values":[]}]}]},{"url":"Airsoft","id":"Home/us-airsoft","values":[{"url":"Uniforms / Gear","id":"Home/us-airsoft/us-airsoft-uniforms-gear","values":[{"url":"Gloves","id":"Home/us-airsoft/us-airsoft-uniforms-gear/us-airsoft-uniforms-gear-gloves","values":[]}]}]},{"url":"Outdoor","id":"Home/usa-outdoor","values":[{"url":"Safety","id":"Home/usa-outdoor/usa-outdoor-safety","values":[{"url":"Hand Protection","id":"Home/usa-outdoor/usa-outdoor-safety/usa-outdoor-safety-hand-protection","values":[{"url":"Gloves","id":"Home/usa-outdoor/usa-outdoor-safety/usa-outdoor-safety-hand-protection/usa-outdoor-safety-hand-protection-gloves","values":[]}]}]}]}]}]}],"_optionsDetails":{"matrixtype":"parent","fields":[{"ismandatory":true,"internalid":"custcol2","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"2","label":"Black","isAvailable":true},{"internalid":"51","label":"Olive","isAvailable":true},{"internalid":"151","label":"Tan","isAvailable":true}],"label":"Colors","type":"select","sourcefrom":"custitem1"},{"ismandatory":true,"internalid":"custcol4","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"1","label":"Small","isAvailable":true},{"internalid":"2","label":"Medium","isAvailable":true},{"internalid":"3","label":"Large","isAvailable":true},{"internalid":"4","label":"XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"5","label":"2XLarge","isAvailable":true}],"label":"Sizes","type":"select","sourcefrom":"custitem3"},{"internalid":"custcol_item_number","label":"Item Number","type":"textarea"},{"internalid":"custcol_160image_showin_shopping_cart","label":"160 Image to Show in Shopping Cart","type":"url"},{"internalid":"custcol_disc_percent","label":"Disc Percent","type":"integer"},{"internalid":"custcol_disc_rate","label":"Discounted Rate","type":"currency"}],"parentid":5535},"_matrixParent":{},"_matrixChilds":[{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":14,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":14},{"internalid":59,"quantityavailable":13},{"internalid":72,"quantityavailable":52}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Small","internalid":11488,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":14,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59593","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":29,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":29},{"internalid":59,"quantityavailable":4},{"internalid":72,"quantityavailable":73}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Medium","internalid":11489,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":29,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59586","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":73,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":22},{"internalid":1,"quantityavailable":51},{"internalid":59,"quantityavailable":3},{"internalid":72,"quantityavailable":78}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Large","internalid":11490,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":73,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59579","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":34,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":19},{"internalid":1,"quantityavailable":15},{"internalid":59,"quantityavailable":8},{"internalid":72,"quantityavailable":16}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11491,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":34,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59609","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":195,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":96},{"internalid":1,"quantityavailable":99},{"internalid":59,"quantityavailable":13},{"internalid":72,"quantityavailable":45}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11492,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":195,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59562","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":108,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":25},{"internalid":1,"quantityavailable":83},{"internalid":59,"quantityavailable":7},{"internalid":72,"quantityavailable":37}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Small","internalid":11478,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":108,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59494","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":282,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":57},{"internalid":1,"quantityavailable":225},{"internalid":59,"quantityavailable":13},{"internalid":72,"quantityavailable":71}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Medium","internalid":11479,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":282,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59487","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":100,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":17},{"internalid":1,"quantityavailable":83},{"internalid":59,"quantityavailable":4},{"internalid":72,"quantityavailable":53}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Large","internalid":11480,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":100,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59470","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":150,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":36},{"internalid":1,"quantityavailable":114},{"internalid":72,"quantityavailable":33}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11481,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":150,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59500","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":170,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":61},{"internalid":1,"quantityavailable":109},{"internalid":59,"quantityavailable":5},{"internalid":72,"quantityavailable":51}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11482,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":170,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59463","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":55,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":19},{"internalid":1,"quantityavailable":36},{"internalid":59,"quantityavailable":12},{"internalid":72,"quantityavailable":40}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Small","internalid":11483,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":55,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59548","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":83,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":22},{"internalid":1,"quantityavailable":61},{"internalid":72,"quantityavailable":36}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Medium","internalid":11484,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":83,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59531","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":136,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":32},{"internalid":1,"quantityavailable":104},{"internalid":72,"quantityavailable":70}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"Large","internalid":11485,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":136,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59524","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":161,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":28},{"internalid":1,"quantityavailable":133},{"internalid":59,"quantityavailable":2},{"internalid":72,"quantityavailable":42}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11486,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":161,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59555","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":261,"locations":[{"internalid":20,"quantityavailable":130},{"internalid":1,"quantityavailable":131},{"internalid":59,"quantityavailable":10},{"internalid":72,"quantityavailable":34}]},"onlinecustomerprice":36.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11487,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":261,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":36.95,"pricelevel1_formatted":"$36.95","vendorname":"59517","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":36.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$36.95"}],"_minimumQuantity":1,"quantity":1,"_pageTitle":"Tactical Gloves - Zulu Gloves","_pageHeader":"Tactical Gloves - Zulu Gloves","_url":"/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves","_name":"Tactical Gloves - Zulu Gloves","_images":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Olive-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Tan-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Black-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-2.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-3.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-4.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-5.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-6.png"}],"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$36.95","onlinecustomerprice":36.95},"_itemType":"InvtPart","_sku":"","_isInStock":true,"_availableLocations":[],"_stock":1851,"_outOfStockMessage":"","_showOutOfStockMessage":false,"_inStockMessage":"In Stock","_showInStockMessage":false,"_stockDescription":"","_showStockDescription":true,"_stockDescriptionClass":"stock-description-","_isPurchasable":true}

Please select options before adding to cartDetails

The Valken Tactical Zulu Glove is our most popular in demand glove in our lineup, with a list of well design comfort and utility features the Zulu offers amazing balance of comfort and protection be it at the range, airsoft, or paintball. 


Features

 • Breathable Material that is lightweight yet durable
 • Kevlar Covered Hardshell Knuckles
 • 4 Way Stretch Articulated Joints on the small, ring, middle, and index fingers
 • Soft Sweat Absorbing pad on the thumb
 • Double Stitched Padding on the palm
 • Silicon Grip Pads on the upper palm and index finger
 • Velcro Closure Adjustment 

Ratings & Reviews

1 review

5
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 star  
 • 4 stars
 • 0 reviews
 • 3 stars
 • 0 reviews
 • 2 stars
 • 0 reviews
 • 1 star
 • 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 star  

Perfect for Motorcycle

by

Picked up a pair of these gloves (XL, Black) at a gun show. Perfect pair of motorcycle gloves at a fraction of the cost. Had them 7 months now (Today March 2nd 2017) and will update this review if I have any problems. So far I couldnt ask for anything more from a pair of gloves. Looks good, feels good, offers protection.