C02

Tank - Valken CO2 Adapter for 90 gram
$7.49
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 star  

{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":790,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":766},{"internalid":30,"quantityavailable":24},{"internalid":59,"quantityavailable":47},{"internalid":72,"quantityavailable":68}]},"onlinecustomerprice":7.49,"custitem_ns_pr_item_attributes":" ","itemid":"Tank - Valken CO2 Adapter for 90 gram","ispurchasable":true,"custitem_ns_pr_attributes_rating":"","stockdescription":"","isbackorderable":true,"itemimages_detail":{"media":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Adapter-90-gram_media-1.jpg"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Adapter-90-gram_media-2.jpg"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Adapter-90-gram_media-3.jpg"}]}},"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$7.49","onlinecustomerprice":7.49},"custitem_ns_pr_rating_by_rate":"","internalid":18226,"outofstockbehavior":"- Default -","outofstockmessage":"","displayname":"Tank - Valken CO2 Adapter for 90 gram","storedisplayname2":"Tank - Valken CO2 Adapter for 90 gram","pricelevel1":7.49,"storedescription":"","pricelevel1_formatted":"$7.49","urlcomponent":"Tank-Valken-CO2-Adapter-90-gram","vendorname":"96697","_id":18226,"_matrixParent":{},"_name":"Tank - Valken CO2 Adapter for 90 gram","_url":"/Tank-Valken-CO2-Adapter-90-gram","_matrixChilds":[],"_minimumQuantity":1,"_rating":0,"_thumbnail":{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Adapter-90-gram_media-1.jpg"},"_isInStock":true,"_outOfStockMessage":"","_inStockMessage":"In Stock","_showInStockMessage":false,"_stockDescription":"","_showStockDescription":true,"_stockDescriptionClass":"stock-description-","_sku":"96697","_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$7.49","onlinecustomerprice":7.49},"_comparePriceAgainst":7.49,"_comparePriceAgainstFormated":"$7.49","_ratingsCount":0,"_ratingsCountsByRate":{},"_isPurchasable":true}

Tank - Valken CO2 Cartridge 90 gram
$7.49
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 star  

{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":2916,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":2858},{"internalid":30,"quantityavailable":58},{"internalid":59,"quantityavailable":189},{"internalid":72,"quantityavailable":115}]},"onlinecustomerprice":7.49,"custitem_ns_pr_item_attributes":" ","itemid":"Tank - Valken CO2 Cartridge 90 gram","ispurchasable":true,"custitem_ns_pr_attributes_rating":"","stockdescription":"","isbackorderable":true,"itemimages_detail":{"media":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Cartridge-90-gram_media-1.jpg"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Cartridge-90-gram_media-2.jpg"}]}},"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$7.49","onlinecustomerprice":7.49},"custitem_ns_pr_rating_by_rate":"","internalid":18225,"outofstockbehavior":"- Default -","outofstockmessage":"","displayname":"Tank - Valken CO2 Cartridge 90 gram","storedisplayname2":"Tank - Valken CO2 Cartridge 90 gram","pricelevel1":7.49,"storedescription":"","pricelevel1_formatted":"$7.49","urlcomponent":"Tank-Valken-CO2-Cartridge-90-gram","vendorname":"96680","_id":18225,"_matrixParent":{},"_name":"Tank - Valken CO2 Cartridge 90 gram","_url":"/Tank-Valken-CO2-Cartridge-90-gram","_matrixChilds":[],"_minimumQuantity":1,"_rating":0,"_thumbnail":{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Cartridge-90-gram_media-1.jpg"},"_isInStock":true,"_outOfStockMessage":"","_inStockMessage":"In Stock","_showInStockMessage":false,"_stockDescription":"","_showStockDescription":true,"_stockDescriptionClass":"stock-description-","_sku":"96680","_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$7.49","onlinecustomerprice":7.49},"_comparePriceAgainst":7.49,"_comparePriceAgainstFormated":"$7.49","_ratingsCount":0,"_ratingsCountsByRate":{},"_isPurchasable":true}

Tank - Valken CO2 Cartridge 12 gram-12 ct
$6.99
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 star  

{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":3025,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":2157},{"internalid":30,"quantityavailable":679},{"internalid":15,"quantityavailable":189}]},"onlinecustomerprice":6.99,"custitem_ns_pr_item_attributes":" ","itemid":"Tank - Valken CO2 Cartridge 12 gram-12 ct","ispurchasable":true,"custitem_ns_pr_attributes_rating":"","stockdescription":"","isbackorderable":true,"itemimages_detail":{"media":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Cartridge-12-gram-12-ct_media-1.jpg"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Cartridge-12-gram-12-ct_media-2.jpg"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Cartridge-12-gram-12-ct_media-3.jpg"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Cartridge-12-gram-12-ct_media-4.jpg"}]}},"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$6.99","onlinecustomerprice":6.99},"custitem_ns_pr_rating_by_rate":"","internalid":17800,"outofstockbehavior":"- Default -","outofstockmessage":"","displayname":"Tank - Valken CO2 Cartridge 12 gram-12 ct","storedisplayname2":"Tank - Valken CO2 Cartridge 12 gram-12 ct","pricelevel1":6.99,"storedescription":"","pricelevel1_formatted":"$6.99","urlcomponent":"Tank-Valken-CO2-Cartridge-12-gram-12-ct","vendorname":"86827","_id":17800,"_matrixParent":{},"_name":"Tank - Valken CO2 Cartridge 12 gram-12 ct","_url":"/Tank-Valken-CO2-Cartridge-12-gram-12-ct","_matrixChilds":[],"_minimumQuantity":1,"_rating":0,"_thumbnail":{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Cartridge-12-gram-12-ct_media-1.jpg"},"_isInStock":true,"_outOfStockMessage":"","_inStockMessage":"In Stock","_showInStockMessage":false,"_stockDescription":"","_showStockDescription":true,"_stockDescriptionClass":"stock-description-","_sku":"86827","_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$6.99","onlinecustomerprice":6.99},"_comparePriceAgainst":6.99,"_comparePriceAgainstFormated":"$6.99","_ratingsCount":0,"_ratingsCountsByRate":{},"_isPurchasable":true}

Valken 8 Gram CO2 Cartridges (Case of 10)
$6.99
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 star  

{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":4960,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":4930},{"internalid":30,"quantityavailable":30}]},"onlinecustomerprice":6.99,"custitem_ns_pr_item_attributes":" ","itemid":"Tank - Valken CO2 Cartridge 8 grams-10ct","ispurchasable":true,"custitem_ns_pr_attributes_rating":"","stockdescription":"","isbackorderable":true,"itemimages_detail":{"media":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Cartridge-8-Grams-case-of-10_media-1.png"},{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Cartridge-8-Grams-case-of-10_media-2.png"}]}},"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$6.99","onlinecustomerprice":6.99},"custitem_ns_pr_rating_by_rate":"","internalid":12449,"outofstockbehavior":"- Default -","outofstockmessage":"","displayname":"Tank - Valken CO2 Cartridge 8 grams-10ct","storedisplayname2":"Valken 8 Gram CO2 Cartridges (Case of 10)","pricelevel1":6.99,"storedescription":"","pricelevel1_formatted":"$6.99","urlcomponent":"Tank-Valken-CO2-Cartridge-8-Grams-case-of-10","vendorname":"V276003","_id":12449,"_matrixParent":{},"_name":"Valken 8 Gram CO2 Cartridges (Case of 10)","_url":"/Tank-Valken-CO2-Cartridge-8-Grams-case-of-10","_matrixChilds":[],"_minimumQuantity":1,"_rating":0,"_thumbnail":{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Cartridge-8-Grams-case-of-10_media-1.png"},"_isInStock":true,"_outOfStockMessage":"","_inStockMessage":"In Stock","_showInStockMessage":false,"_stockDescription":"","_showStockDescription":true,"_stockDescriptionClass":"stock-description-","_sku":"V276003","_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$6.99","onlinecustomerprice":6.99},"_comparePriceAgainst":6.99,"_comparePriceAgainstFormated":"$6.99","_ratingsCount":0,"_ratingsCountsByRate":{},"_isPurchasable":true}

Valken CO2 Aluminum DOT-TC Paintball Tank, 20-Ounce
$19.95
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 star  

{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":2507,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":1844},{"internalid":30,"quantityavailable":126},{"internalid":15,"quantityavailable":537}]},"onlinecustomerprice":19.95,"custitem_ns_pr_item_attributes":" ","itemid":"Tank - Valken CO2 Aluminum DOT-TC-20oz","ispurchasable":true,"custitem_ns_pr_attributes_rating":"","stockdescription":"","isbackorderable":true,"itemimages_detail":{"media":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Aluminum-DOT-TC-20oz_media-1.jpg"}]}},"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$19.95","onlinecustomerprice":19.95},"custitem_ns_pr_rating_by_rate":"","internalid":8406,"outofstockbehavior":"Allow back orders but display out-of-stock message","outofstockmessage":"","displayname":"Tank - Valken CO2 Aluminum DOT-TC-20oz","storedisplayname2":"Valken CO2 Aluminum DOT-TC Paintball Tank, 20-Ounce","pricelevel1":19.95,"storedescription":"Item #: 45688","pricelevel1_formatted":"$19.95","urlcomponent":"Tank-Valken-CO2-Aluminum-DOT-TC-20oz","vendorname":"45688","_id":8406,"_matrixParent":{},"_name":"Valken CO2 Aluminum DOT-TC Paintball Tank, 20-Ounce","_url":"/Tank-Valken-CO2-Aluminum-DOT-TC-20oz","_matrixChilds":[],"_minimumQuantity":1,"_rating":0,"_thumbnail":{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Aluminum-DOT-TC-20oz_media-1.jpg"},"_isInStock":true,"_outOfStockMessage":"","_inStockMessage":"In Stock","_showInStockMessage":false,"_stockDescription":"","_showStockDescription":true,"_stockDescriptionClass":"stock-description-","_sku":"45688","_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$19.95","onlinecustomerprice":19.95},"_comparePriceAgainst":19.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$19.95","_ratingsCount":0,"_ratingsCountsByRate":{},"_isPurchasable":true}

Valken CO2 Aluminum DOT-TC Paintball Tank, 12-Ounce
$17.95
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 star  

{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":1697,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":1052},{"internalid":30,"quantityavailable":90},{"internalid":15,"quantityavailable":555}]},"onlinecustomerprice":17.95,"custitem_ns_pr_item_attributes":" ","itemid":"Tank - Valken CO2 Aluminum DOT-TC-12oz","ispurchasable":true,"custitem_ns_pr_attributes_rating":"","stockdescription":"","isbackorderable":true,"itemimages_detail":{"media":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Aluminum-DOT-TC-12oz_media-1.jpg"}]}},"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$17.95","onlinecustomerprice":17.95},"custitem_ns_pr_rating_by_rate":"","internalid":8404,"outofstockbehavior":"Allow back orders but display out-of-stock message","outofstockmessage":"","displayname":"Tank - Valken CO2 Aluminum DOT-TC-12oz","storedisplayname2":"Valken CO2 Aluminum DOT-TC Paintball Tank, 12-Ounce","pricelevel1":17.95,"storedescription":"Item #: 45664","pricelevel1_formatted":"$17.95","urlcomponent":"Tank-Valken-CO2-Aluminum-DOT-TC-12oz","vendorname":"45664","_id":8404,"_matrixParent":{},"_name":"Valken CO2 Aluminum DOT-TC Paintball Tank, 12-Ounce","_url":"/Tank-Valken-CO2-Aluminum-DOT-TC-12oz","_matrixChilds":[],"_minimumQuantity":1,"_rating":0,"_thumbnail":{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Aluminum-DOT-TC-12oz_media-1.jpg"},"_isInStock":true,"_outOfStockMessage":"","_inStockMessage":"In Stock","_showInStockMessage":false,"_stockDescription":"","_showStockDescription":true,"_stockDescriptionClass":"stock-description-","_sku":"45664","_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$17.95","onlinecustomerprice":17.95},"_comparePriceAgainst":17.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$17.95","_ratingsCount":0,"_ratingsCountsByRate":{},"_isPurchasable":true}

Valken CO2 Aluminum DOT-TC Paintball Tank, 9-Ounce
$17.95
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 star  

{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":885,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":731},{"internalid":30,"quantityavailable":69},{"internalid":15,"quantityavailable":85}]},"onlinecustomerprice":17.95,"custitem_ns_pr_item_attributes":" ","itemid":"Tank - Valken CO2 Aluminum DOT-TC-9oz","ispurchasable":true,"custitem_ns_pr_attributes_rating":"","stockdescription":"","isbackorderable":true,"itemimages_detail":{"media":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Alum-High-Pressure-DOT-TC-stamp-9oz_media-1.png"}]}},"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$17.95","onlinecustomerprice":17.95},"custitem_ns_pr_rating_by_rate":"","internalid":8129,"outofstockbehavior":"Allow back orders but display out-of-stock message","outofstockmessage":"","displayname":"Tank - Valken CO2 Aluminum DOT-TC-9oz","storedisplayname2":"Valken CO2 Aluminum DOT-TC Paintball Tank, 9-Ounce","pricelevel1":17.95,"storedescription":"Item #: 44919","pricelevel1_formatted":"$17.95","urlcomponent":"Tank-Valken-CO2-Alum-High-Pressure-DOT-TC-stamp-9oz","vendorname":"44919","_id":8129,"_matrixParent":{},"_name":"Valken CO2 Aluminum DOT-TC Paintball Tank, 9-Ounce","_url":"/Tank-Valken-CO2-Alum-High-Pressure-DOT-TC-stamp-9oz","_matrixChilds":[],"_minimumQuantity":1,"_rating":0,"_thumbnail":{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Alum-High-Pressure-DOT-TC-stamp-9oz_media-1.png"},"_isInStock":true,"_outOfStockMessage":"","_inStockMessage":"In Stock","_showInStockMessage":false,"_stockDescription":"","_showStockDescription":true,"_stockDescriptionClass":"stock-description-","_sku":"44919","_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$17.95","onlinecustomerprice":17.95},"_comparePriceAgainst":17.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$17.95","_ratingsCount":0,"_ratingsCountsByRate":{},"_isPurchasable":true}

Tank - FS CO2 Cartridge 8 gram-10 ct
$8.99
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 star  

{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":104,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":34},{"internalid":30,"quantityavailable":4},{"internalid":15,"quantityavailable":66}]},"onlinecustomerprice":8.99,"custitem_ns_pr_item_attributes":" ","itemid":"Tank - FS CO2 Cartridge 8 gram-10 ct","ispurchasable":true,"custitem_ns_pr_attributes_rating":"","stockdescription":"","isbackorderable":true,"itemimages_detail":{"media":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-FS-CO2-Cartridge-8-gram-12-ct_media-1.jpg"}]}},"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$8.99","onlinecustomerprice":8.99},"custitem_ns_pr_rating_by_rate":"","internalid":17763,"outofstockbehavior":"- Default -","outofstockmessage":"","displayname":"Tank - FS CO2 Cartridge 8 gram-10 ct","storedisplayname2":"Tank - FS CO2 Cartridge 8 gram-10 ct","pricelevel1":8.99,"storedescription":"","pricelevel1_formatted":"$8.99","urlcomponent":"Tank-FS-CO2-Cartridge-8-gram-12-ct","vendorname":"V263460","_id":17763,"_matrixParent":{},"_name":"Tank - FS CO2 Cartridge 8 gram-10 ct","_url":"/Tank-FS-CO2-Cartridge-8-gram-12-ct","_matrixChilds":[],"_minimumQuantity":1,"_rating":0,"_thumbnail":{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-FS-CO2-Cartridge-8-gram-12-ct_media-1.jpg"},"_isInStock":true,"_outOfStockMessage":"","_inStockMessage":"In Stock","_showInStockMessage":false,"_stockDescription":"","_showStockDescription":true,"_stockDescriptionClass":"stock-description-","_sku":"V263460","_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$8.99","onlinecustomerprice":8.99},"_comparePriceAgainst":8.99,"_comparePriceAgainstFormated":"$8.99","_ratingsCount":0,"_ratingsCountsByRate":{},"_isPurchasable":true}

Valken 12 Gram CO2 Cartridges (Case of 500)
$240.00
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 star  

{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":126,"locations":[{"internalid":30,"quantityavailable":13},{"internalid":1,"quantityavailable":97},{"internalid":59,"quantityavailable":18},{"internalid":72,"quantityavailable":23},{"internalid":15,"quantityavailable":16}]},"onlinecustomerprice":240,"custitem_ns_pr_item_attributes":" ","itemid":"Tank - Valken CO2 Cartridge 12 gram-500ct","ispurchasable":true,"custitem_ns_pr_attributes_rating":"","stockdescription":"","isbackorderable":true,"itemimages_detail":{"media":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Cartridge-12-Gram-case-of-500_media-1.png"}]}},"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$240.00","onlinecustomerprice":240},"custitem_ns_pr_rating_by_rate":"","internalid":11967,"outofstockbehavior":"Allow back orders but display out-of-stock message","outofstockmessage":"","displayname":"Tank - Valken CO2 Cartridge 12 gram-500ct","storedisplayname2":"Valken 12 Gram CO2 Cartridges (Case of 500)","pricelevel1":240,"storedescription":"Item #: 62531","pricelevel1_formatted":"$240.00","urlcomponent":"Tank-Valken-CO2-Cartridge-12-Gram-case-of-500","vendorname":"62531","_id":11967,"_matrixParent":{},"_name":"Valken 12 Gram CO2 Cartridges (Case of 500)","_url":"/Tank-Valken-CO2-Cartridge-12-Gram-case-of-500","_matrixChilds":[],"_minimumQuantity":1,"_rating":0,"_thumbnail":{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Cartridge-12-Gram-case-of-500_media-1.png"},"_isInStock":true,"_outOfStockMessage":"","_inStockMessage":"In Stock","_showInStockMessage":false,"_stockDescription":"","_showStockDescription":true,"_stockDescriptionClass":"stock-description-","_sku":"62531","_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$240.00","onlinecustomerprice":240},"_comparePriceAgainst":240,"_comparePriceAgainstFormated":"$240.00","_ratingsCount":0,"_ratingsCountsByRate":{},"_isPurchasable":true}

Valken CO2 Aluminum High Pressure Tank (24oz DOT-TC)
$23.95
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 star  

{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":45,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":45}]},"onlinecustomerprice":23.95,"custitem_ns_pr_item_attributes":" ","itemid":"Tank - Valken CO2 Aluminum DOT-TC-24oz","ispurchasable":true,"custitem_ns_pr_attributes_rating":"","stockdescription":"","isbackorderable":true,"itemimages_detail":{"media":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Aluminum-DOT-TC-24oz_media-1.png"}]}},"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$23.95","onlinecustomerprice":23.95},"custitem_ns_pr_rating_by_rate":"","internalid":8130,"outofstockbehavior":"Allow back orders but display out-of-stock message","outofstockmessage":"","displayname":"Tank - Valken CO2 Aluminum DOT-TC-24oz","storedisplayname2":"Valken CO2 Aluminum High Pressure Tank (24oz DOT-TC)","pricelevel1":23.95,"storedescription":"Item #: 44902","pricelevel1_formatted":"$23.95","urlcomponent":"Tank-Valken-CO2-Aluminum-DOT-TC-24oz","vendorname":"44902","_id":8130,"_matrixParent":{},"_name":"Valken CO2 Aluminum High Pressure Tank (24oz DOT-TC)","_url":"/Tank-Valken-CO2-Aluminum-DOT-TC-24oz","_matrixChilds":[],"_minimumQuantity":1,"_rating":0,"_thumbnail":{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Tank-Valken-CO2-Aluminum-DOT-TC-24oz_media-1.png"},"_isInStock":true,"_outOfStockMessage":"","_inStockMessage":"In Stock","_showInStockMessage":false,"_stockDescription":"","_showStockDescription":true,"_stockDescriptionClass":"stock-description-","_sku":"44902","_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$23.95","onlinecustomerprice":23.95},"_comparePriceAgainst":23.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$23.95","_ratingsCount":0,"_ratingsCountsByRate":{},"_isPurchasable":true}

Valken 12 Gram CO2 Cartridges (case of 100)
$50.00
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 star  

{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":82600,"locations":[{"internalid":72,"quantityavailable":800},{"internalid":59,"quantityavailable":700},{"internalid":30,"quantityavailable":1300},{"internalid":1,"quantityavailable":78200},{"internalid":15,"quantityavailable":3100}]},"onlinecustomerprice":50,"custitem_ns_pr_item_attributes":" ","itemid":"Tank - Valken CO2 Cartridge 12 gram-100ct","ispurchasable":true,"custitem_ns_pr_attributes_rating":"","stockdescription":"","isbackorderable":true,"itemimages_detail":{"media":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Valken-12-Gram-CO2-Cartridges-case-of-100_media-1.png"}]}},"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$50.00","onlinecustomerprice":50},"custitem_ns_pr_rating_by_rate":"","internalid":1541,"outofstockbehavior":"Allow back orders but display out-of-stock message","outofstockmessage":"","displayname":"Tank - Valken CO2 Cartridge 12 gram-100ct","storedisplayname2":"Valken 12 Gram CO2 Cartridges (case of 100)","pricelevel1":50,"storedescription":"Item #: 62746","pricelevel1_formatted":"$50.00","urlcomponent":"Valken-12-Gram-CO2-Cartridges-case-of-100","vendorname":"62746","_id":1541,"_matrixParent":{},"_name":"Valken 12 Gram CO2 Cartridges (case of 100)","_url":"/Valken-12-Gram-CO2-Cartridges-case-of-100","_matrixChilds":[],"_minimumQuantity":1,"_rating":0,"_thumbnail":{"altimagetext":"","url":"http://www.valken.com/assets/images/products/Valken-12-Gram-CO2-Cartridges-case-of-100_media-1.png"},"_isInStock":true,"_outOfStockMessage":"","_inStockMessage":"In Stock","_showInStockMessage":false,"_stockDescription":"","_showStockDescription":true,"_stockDescriptionClass":"stock-description-","_sku":"62746","_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$50.00","onlinecustomerprice":50},"_comparePriceAgainst":50,"_comparePriceAgainstFormated":"$50.00","_ratingsCount":0,"_ratingsCountsByRate":{},"_isPurchasable":true}