Valken Zulu Tactical Gloves

Valken Item Number/SKU: P11477
$29.95

{"custitem_sc_pdp_tab_videos":"","custitem_ns_pr_item_attributes":"&nbsp;","custitem_ns_pr_rating":5,"isonline":true,"matrixchilditems_detail":[{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":39,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":28},{"internalid":30,"quantityavailable":11},{"internalid":59,"quantityavailable":13},{"internalid":72,"quantityavailable":18}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Small","internalid":11488,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":39,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59593"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":31,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":21},{"internalid":30,"quantityavailable":10},{"internalid":59,"quantityavailable":21},{"internalid":72,"quantityavailable":11}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Medium","internalid":11489,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":31,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59586"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":4,"locations":[{"internalid":30,"quantityavailable":4},{"internalid":59,"quantityavailable":14},{"internalid":72,"quantityavailable":17}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Large","internalid":11490,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":4,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59579"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":10,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":10}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11491,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":10,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59609"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":130,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":36},{"internalid":15,"quantityavailable":86},{"internalid":30,"quantityavailable":8},{"internalid":59,"quantityavailable":23},{"internalid":72,"quantityavailable":8}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11492,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":130,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59562"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":71,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":63},{"internalid":30,"quantityavailable":8},{"internalid":59,"quantityavailable":9},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Small","internalid":11478,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":71,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59494"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":85,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":83},{"internalid":30,"quantityavailable":2},{"internalid":59,"quantityavailable":10},{"internalid":72,"quantityavailable":9}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Medium","internalid":11479,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":85,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59487"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":77,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":71},{"internalid":30,"quantityavailable":6},{"internalid":72,"quantityavailable":4}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Large","internalid":11480,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":77,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59470"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[{"internalid":59,"quantityavailable":1},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11481,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59500"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":124,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":52},{"internalid":15,"quantityavailable":56},{"internalid":30,"quantityavailable":16},{"internalid":59,"quantityavailable":6},{"internalid":72,"quantityavailable":9}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11482,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":124,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59463"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":50,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":37},{"internalid":30,"quantityavailable":13},{"internalid":59,"quantityavailable":15},{"internalid":72,"quantityavailable":8}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Small","internalid":11483,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":50,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59548"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":65,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":57},{"internalid":30,"quantityavailable":8},{"internalid":59,"quantityavailable":11},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Medium","internalid":11484,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":65,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59531"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":44,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":40},{"internalid":30,"quantityavailable":4},{"internalid":59,"quantityavailable":15},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Large","internalid":11485,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":44,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59524"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":45,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":30},{"internalid":15,"quantityavailable":11},{"internalid":30,"quantityavailable":4},{"internalid":59,"quantityavailable":15},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11486,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":45,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59555"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":186,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":49},{"internalid":15,"quantityavailable":123},{"internalid":30,"quantityavailable":14},{"internalid":59,"quantityavailable":14},{"internalid":72,"quantityavailable":6}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11487,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":186,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59517"}],"custitem_ns_pr_count":1,"ispurchasable":true,"custitem_ns_pr_attributes_rating":"{}","stockdescription":"","storedetaileddescription":"The Valken Tactical Zulu Glove is our most popular in demand glove in our lineup, with a list of well design comfort and utility features the Zulu offers amazing balance of comfort and protection be it at the range, airsoft, or paintball.&nbsp;","itemimages_detail":{"media":{"Olive":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Olive-1.png"}]},"Tan":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Tan-1.png"}]},"urls":[{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-1.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-2.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-3.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-4.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-5.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-6.png"}],"Black":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Black-1.png"}]}}},"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem_ns_pr_rating_by_rate":"{\"5\":\"1\"}","internalid":11477,"featureddescription":"Available in Black, Tan &amp; Olive","outofstockmessage":"","itemoptions_detail":{"matrixtype":"parent","fields":[{"ismandatory":true,"internalid":"custcol2","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"2","label":"Black","isAvailable":true},{"internalid":"51","label":"Olive","isAvailable":true},{"internalid":"151","label":"Tan","isAvailable":true}],"label":"Colors","type":"select","sourcefrom":"custitem1"},{"ismandatory":true,"internalid":"custcol4","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"1","label":"Small","isAvailable":true},{"internalid":"2","label":"Medium","isAvailable":true},{"internalid":"3","label":"Large","isAvailable":true},{"internalid":"4","label":"XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"5","label":"2XLarge","isAvailable":true}],"label":"Sizes","type":"select","sourcefrom":"custitem3"},{"internalid":"custcol_item_number","label":"Item Number","type":"textarea"},{"internalid":"custcol_160image_showin_shopping_cart","label":"160 Image to Show in Shopping Cart","type":"url"},{"internalid":"custcol_disc_percent","label":"Disc Percent","type":"integer"},{"internalid":"custcol_disc_rate","label":"Discounted Rate","type":"currency"}],"parentid":5535},"storedescription":"<b style=\"COLOR: rgb(255,0,0); FONT-SIZE: small\"></b>&nbsp;Available in Black, Tan &amp; Olive","pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"P11477","isinactive":false,"isinstock":true,"metataghtml":"Valken tactical zulu paintball and airsoft gloves","quantityavailable_detail":{"quantityavailable":961,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":1},{"internalid":15,"quantityavailable":1},{"internalid":30,"quantityavailable":1},{"internalid":59,"quantityavailable":1},{"internalid":72,"quantityavailable":1}]},"onlinecustomerprice":29.95,"pagetitle2":"Valken Zulu Tactical Gloves","custitem_features":"<p><ul><li>Breathable Material that is lightweight yet durable</li><li>Kevlar Covered Hardshell Knuckles</li><li>4 Way Stretch Articulated Joints on the small, ring, middle, and index fingers</li><li>Soft Sweat Absorbing pad on the thumb</li><li>Double Stitched Padding on the palm</li><li>Silicon Grip Pads on the upper palm and index finger</li><li>Velcro Closure Adjustment&nbsp;</li></ul></p>\r\n<br>\r\n<br>\r\n<br>\r\n<img src=\"http://www.valken.com/assets/download-files/Valken-Glove-SizeChart.jpg\">","itemid":"Gloves - Zulu Tactical","isbackorderable":true,"storedescription2":"<b style=\"COLOR: rgb(255,0,0); FONT-SIZE: small\"></b>&nbsp;Available in Black, Tan &amp; Olive","showoutofstockmessage":false,"outofstockbehavior":"Allow back orders but display out-of-stock message","itemtype":"InvtPart","quantityavailable":961,"displayname":"Gloves - Zulu Tactical","storedisplayname2":"Valken Zulu Tactical Gloves","pricelevel1":29.95,"pagetitle":"","urlcomponent":"Tactical-Gloves-Zulu-Gloves","facets":[{"id":"category","values":[{"url":"Home","id":"Home","values":[{"url":"Paintball","id":"Home/us-paintball","values":[{"url":"Apparel","id":"Home/us-paintball/us-paintball-apparel","values":[{"url":"Gloves","id":"Home/us-paintball/us-paintball-apparel/us-paintball-apparel-gloves","values":[]}]}]},{"url":"Airsoft","id":"Home/us-airsoft","values":[{"url":"Uniforms / Gear","id":"Home/us-airsoft/us-airsoft-uniforms-gear","values":[{"url":"Gloves","id":"Home/us-airsoft/us-airsoft-uniforms-gear/us-airsoft-uniforms-gear-gloves","values":[]}]}]},{"url":"Outdoor","id":"Home/usa-outdoor","values":[{"url":"Safety","id":"Home/usa-outdoor/usa-outdoor-safety","values":[{"url":"Hand Protection","id":"Home/usa-outdoor/usa-outdoor-safety/usa-outdoor-safety-hand-protection","values":[{"url":"Gloves","id":"Home/usa-outdoor/usa-outdoor-safety/usa-outdoor-safety-hand-protection/usa-outdoor-safety-hand-protection-gloves","values":[]}]}]}]}]}]},{"id":"custitem3","url":"custitem3","values":[{"url":"Small","label":"Small"},{"url":"Medium","label":"Medium"},{"url":"Large","label":"Large"},{"url":"XLarge","label":"XLarge"},{"url":"2XLarge","label":"2XLarge"}]},{"id":"custitem_valken_facet_color","url":"custitem_valken_facet_color","values":[{"url":"Black","label":"Black"},{"url":"Brown","label":"Brown"},{"url":"Green","label":"Green"}]},{"id":"custitem_valken_facet_pattern","url":"custitem_valken_facet_pattern","values":[]},{"id":"custitemfacet_brand","url":"custitemfacet_brand","values":[{"url":"Valken","label":"Valken"}]},{"id":"onlinecustomerprice","url":"pricelevel5","values":[{"url":"29.95","label":"29.95"}],"min":29.95,"max":29.95,"ranges":[]}],"_optionsDetails":{"matrixtype":"parent","fields":[{"ismandatory":true,"internalid":"custcol2","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"2","label":"Black","isAvailable":true},{"internalid":"51","label":"Olive","isAvailable":true},{"internalid":"151","label":"Tan","isAvailable":true}],"label":"Colors","type":"select","sourcefrom":"custitem1"},{"ismandatory":true,"internalid":"custcol4","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"1","label":"Small","isAvailable":true},{"internalid":"2","label":"Medium","isAvailable":true},{"internalid":"3","label":"Large","isAvailable":true},{"internalid":"4","label":"XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"5","label":"2XLarge","isAvailable":true}],"label":"Sizes","type":"select","sourcefrom":"custitem3"},{"internalid":"custcol_item_number","label":"Item Number","type":"textarea"},{"internalid":"custcol_160image_showin_shopping_cart","label":"160 Image to Show in Shopping Cart","type":"url"},{"internalid":"custcol_disc_percent","label":"Disc Percent","type":"integer"},{"internalid":"custcol_disc_rate","label":"Discounted Rate","type":"currency"}],"parentid":5535},"_matrixParent":{},"_matrixChilds":[{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":39,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":28},{"internalid":30,"quantityavailable":11},{"internalid":59,"quantityavailable":13},{"internalid":72,"quantityavailable":18}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Small","internalid":11488,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":39,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59593","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":31,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":21},{"internalid":30,"quantityavailable":10},{"internalid":59,"quantityavailable":21},{"internalid":72,"quantityavailable":11}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Medium","internalid":11489,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":31,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59586","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":4,"locations":[{"internalid":30,"quantityavailable":4},{"internalid":59,"quantityavailable":14},{"internalid":72,"quantityavailable":17}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Large","internalid":11490,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":4,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59579","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":10,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":10}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11491,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":10,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59609","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":130,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":36},{"internalid":15,"quantityavailable":86},{"internalid":30,"quantityavailable":8},{"internalid":59,"quantityavailable":23},{"internalid":72,"quantityavailable":8}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11492,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":130,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59562","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":71,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":63},{"internalid":30,"quantityavailable":8},{"internalid":59,"quantityavailable":9},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Small","internalid":11478,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":71,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59494","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":85,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":83},{"internalid":30,"quantityavailable":2},{"internalid":59,"quantityavailable":10},{"internalid":72,"quantityavailable":9}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Medium","internalid":11479,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":85,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59487","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":77,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":71},{"internalid":30,"quantityavailable":6},{"internalid":72,"quantityavailable":4}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Large","internalid":11480,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":77,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59470","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[{"internalid":59,"quantityavailable":1},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11481,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59500","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":124,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":52},{"internalid":15,"quantityavailable":56},{"internalid":30,"quantityavailable":16},{"internalid":59,"quantityavailable":6},{"internalid":72,"quantityavailable":9}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11482,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":124,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59463","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":50,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":37},{"internalid":30,"quantityavailable":13},{"internalid":59,"quantityavailable":15},{"internalid":72,"quantityavailable":8}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Small","internalid":11483,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":50,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59548","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":65,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":57},{"internalid":30,"quantityavailable":8},{"internalid":59,"quantityavailable":11},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Medium","internalid":11484,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":65,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59531","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":44,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":40},{"internalid":30,"quantityavailable":4},{"internalid":59,"quantityavailable":15},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Large","internalid":11485,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":44,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59524","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":45,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":30},{"internalid":15,"quantityavailable":11},{"internalid":30,"quantityavailable":4},{"internalid":59,"quantityavailable":15},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11486,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":45,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59555","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":186,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":49},{"internalid":15,"quantityavailable":123},{"internalid":30,"quantityavailable":14},{"internalid":59,"quantityavailable":14},{"internalid":72,"quantityavailable":6}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11487,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":186,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59517","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"}],"_minimumQuantity":1,"quantity":1,"_pageTitle":"Valken Zulu Tactical Gloves","_pageHeader":"Valken Zulu Tactical Gloves","_url":"/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves","_name":"Valken Zulu Tactical Gloves","_images":[{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Olive-1.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Tan-1.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-1.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Black-1.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-2.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-3.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-4.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-5.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-6.png"}],"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_itemType":"InvtPart","_sku":"P11477","_isInStock":true,"_availableLocations":[],"_stock":961,"_outOfStockMessage":"","_showOutOfStockMessage":false,"_inStockMessage":"In Stock","_showInStockMessage":false,"_stockDescription":"","_showStockDescription":true,"_stockDescriptionClass":"stock-description-"}

$29.95

{"custitem_sc_pdp_tab_videos":"","custitem_ns_pr_item_attributes":"&nbsp;","custitem_ns_pr_rating":5,"isonline":true,"matrixchilditems_detail":[{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":39,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":28},{"internalid":30,"quantityavailable":11},{"internalid":59,"quantityavailable":13},{"internalid":72,"quantityavailable":18}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Small","internalid":11488,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":39,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59593"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":31,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":21},{"internalid":30,"quantityavailable":10},{"internalid":59,"quantityavailable":21},{"internalid":72,"quantityavailable":11}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Medium","internalid":11489,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":31,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59586"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":4,"locations":[{"internalid":30,"quantityavailable":4},{"internalid":59,"quantityavailable":14},{"internalid":72,"quantityavailable":17}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Large","internalid":11490,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":4,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59579"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":10,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":10}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11491,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":10,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59609"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":130,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":36},{"internalid":15,"quantityavailable":86},{"internalid":30,"quantityavailable":8},{"internalid":59,"quantityavailable":23},{"internalid":72,"quantityavailable":8}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11492,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":130,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59562"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":71,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":63},{"internalid":30,"quantityavailable":8},{"internalid":59,"quantityavailable":9},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Small","internalid":11478,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":71,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59494"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":85,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":83},{"internalid":30,"quantityavailable":2},{"internalid":59,"quantityavailable":10},{"internalid":72,"quantityavailable":9}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Medium","internalid":11479,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":85,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59487"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":77,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":71},{"internalid":30,"quantityavailable":6},{"internalid":72,"quantityavailable":4}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Large","internalid":11480,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":77,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59470"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[{"internalid":59,"quantityavailable":1},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11481,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59500"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":124,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":52},{"internalid":15,"quantityavailable":56},{"internalid":30,"quantityavailable":16},{"internalid":59,"quantityavailable":6},{"internalid":72,"quantityavailable":9}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11482,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":124,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59463"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":50,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":37},{"internalid":30,"quantityavailable":13},{"internalid":59,"quantityavailable":15},{"internalid":72,"quantityavailable":8}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Small","internalid":11483,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":50,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59548"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":65,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":57},{"internalid":30,"quantityavailable":8},{"internalid":59,"quantityavailable":11},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Medium","internalid":11484,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":65,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59531"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":44,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":40},{"internalid":30,"quantityavailable":4},{"internalid":59,"quantityavailable":15},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Large","internalid":11485,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":44,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59524"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":45,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":30},{"internalid":15,"quantityavailable":11},{"internalid":30,"quantityavailable":4},{"internalid":59,"quantityavailable":15},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11486,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":45,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59555"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":186,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":49},{"internalid":15,"quantityavailable":123},{"internalid":30,"quantityavailable":14},{"internalid":59,"quantityavailable":14},{"internalid":72,"quantityavailable":6}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11487,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":186,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59517"}],"custitem_ns_pr_count":1,"ispurchasable":true,"custitem_ns_pr_attributes_rating":"{}","stockdescription":"","storedetaileddescription":"The Valken Tactical Zulu Glove is our most popular in demand glove in our lineup, with a list of well design comfort and utility features the Zulu offers amazing balance of comfort and protection be it at the range, airsoft, or paintball.&nbsp;","itemimages_detail":{"media":{"Olive":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Olive-1.png"}]},"Tan":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Tan-1.png"}]},"urls":[{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-1.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-2.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-3.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-4.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-5.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-6.png"}],"Black":{"urls":[{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Black-1.png"}]}}},"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem_ns_pr_rating_by_rate":"{\"5\":\"1\"}","internalid":11477,"featureddescription":"Available in Black, Tan &amp; Olive","outofstockmessage":"","itemoptions_detail":{"matrixtype":"parent","fields":[{"ismandatory":true,"internalid":"custcol2","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"2","label":"Black","isAvailable":true},{"internalid":"51","label":"Olive","isAvailable":true},{"internalid":"151","label":"Tan","isAvailable":true}],"label":"Colors","type":"select","sourcefrom":"custitem1"},{"ismandatory":true,"internalid":"custcol4","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"1","label":"Small","isAvailable":true},{"internalid":"2","label":"Medium","isAvailable":true},{"internalid":"3","label":"Large","isAvailable":true},{"internalid":"4","label":"XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"5","label":"2XLarge","isAvailable":true}],"label":"Sizes","type":"select","sourcefrom":"custitem3"},{"internalid":"custcol_item_number","label":"Item Number","type":"textarea"},{"internalid":"custcol_160image_showin_shopping_cart","label":"160 Image to Show in Shopping Cart","type":"url"},{"internalid":"custcol_disc_percent","label":"Disc Percent","type":"integer"},{"internalid":"custcol_disc_rate","label":"Discounted Rate","type":"currency"}],"parentid":5535},"storedescription":"<b style=\"COLOR: rgb(255,0,0); FONT-SIZE: small\"></b>&nbsp;Available in Black, Tan &amp; Olive","pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"P11477","isinactive":false,"isinstock":true,"metataghtml":"Valken tactical zulu paintball and airsoft gloves","quantityavailable_detail":{"quantityavailable":961,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":1},{"internalid":15,"quantityavailable":1},{"internalid":30,"quantityavailable":1},{"internalid":59,"quantityavailable":1},{"internalid":72,"quantityavailable":1}]},"onlinecustomerprice":29.95,"pagetitle2":"Valken Zulu Tactical Gloves","custitem_features":"<p><ul><li>Breathable Material that is lightweight yet durable</li><li>Kevlar Covered Hardshell Knuckles</li><li>4 Way Stretch Articulated Joints on the small, ring, middle, and index fingers</li><li>Soft Sweat Absorbing pad on the thumb</li><li>Double Stitched Padding on the palm</li><li>Silicon Grip Pads on the upper palm and index finger</li><li>Velcro Closure Adjustment&nbsp;</li></ul></p>\r\n<br>\r\n<br>\r\n<br>\r\n<img src=\"http://www.valken.com/assets/download-files/Valken-Glove-SizeChart.jpg\">","itemid":"Gloves - Zulu Tactical","isbackorderable":true,"storedescription2":"<b style=\"COLOR: rgb(255,0,0); FONT-SIZE: small\"></b>&nbsp;Available in Black, Tan &amp; Olive","showoutofstockmessage":false,"outofstockbehavior":"Allow back orders but display out-of-stock message","itemtype":"InvtPart","quantityavailable":961,"displayname":"Gloves - Zulu Tactical","storedisplayname2":"Valken Zulu Tactical Gloves","pricelevel1":29.95,"pagetitle":"","urlcomponent":"Tactical-Gloves-Zulu-Gloves","facets":[{"id":"category","values":[{"url":"Home","id":"Home","values":[{"url":"Paintball","id":"Home/us-paintball","values":[{"url":"Apparel","id":"Home/us-paintball/us-paintball-apparel","values":[{"url":"Gloves","id":"Home/us-paintball/us-paintball-apparel/us-paintball-apparel-gloves","values":[]}]}]},{"url":"Airsoft","id":"Home/us-airsoft","values":[{"url":"Uniforms / Gear","id":"Home/us-airsoft/us-airsoft-uniforms-gear","values":[{"url":"Gloves","id":"Home/us-airsoft/us-airsoft-uniforms-gear/us-airsoft-uniforms-gear-gloves","values":[]}]}]},{"url":"Outdoor","id":"Home/usa-outdoor","values":[{"url":"Safety","id":"Home/usa-outdoor/usa-outdoor-safety","values":[{"url":"Hand Protection","id":"Home/usa-outdoor/usa-outdoor-safety/usa-outdoor-safety-hand-protection","values":[{"url":"Gloves","id":"Home/usa-outdoor/usa-outdoor-safety/usa-outdoor-safety-hand-protection/usa-outdoor-safety-hand-protection-gloves","values":[]}]}]}]}]}]},{"id":"custitem3","url":"custitem3","values":[{"url":"Small","label":"Small"},{"url":"Medium","label":"Medium"},{"url":"Large","label":"Large"},{"url":"XLarge","label":"XLarge"},{"url":"2XLarge","label":"2XLarge"}]},{"id":"custitem_valken_facet_color","url":"custitem_valken_facet_color","values":[{"url":"Black","label":"Black"},{"url":"Brown","label":"Brown"},{"url":"Green","label":"Green"}]},{"id":"custitem_valken_facet_pattern","url":"custitem_valken_facet_pattern","values":[]},{"id":"custitemfacet_brand","url":"custitemfacet_brand","values":[{"url":"Valken","label":"Valken"}]},{"id":"onlinecustomerprice","url":"pricelevel5","values":[{"url":"29.95","label":"29.95"}],"min":29.95,"max":29.95,"ranges":[]}],"_optionsDetails":{"matrixtype":"parent","fields":[{"ismandatory":true,"internalid":"custcol2","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"2","label":"Black","isAvailable":true},{"internalid":"51","label":"Olive","isAvailable":true},{"internalid":"151","label":"Tan","isAvailable":true}],"label":"Colors","type":"select","sourcefrom":"custitem1"},{"ismandatory":true,"internalid":"custcol4","ismatrixdimension":true,"values":[{"label":"- Select -","isAvailable":true},{"internalid":"1","label":"Small","isAvailable":true},{"internalid":"2","label":"Medium","isAvailable":true},{"internalid":"3","label":"Large","isAvailable":true},{"internalid":"4","label":"XLarge","isAvailable":true},{"internalid":"5","label":"2XLarge","isAvailable":true}],"label":"Sizes","type":"select","sourcefrom":"custitem3"},{"internalid":"custcol_item_number","label":"Item Number","type":"textarea"},{"internalid":"custcol_160image_showin_shopping_cart","label":"160 Image to Show in Shopping Cart","type":"url"},{"internalid":"custcol_disc_percent","label":"Disc Percent","type":"integer"},{"internalid":"custcol_disc_rate","label":"Discounted Rate","type":"currency"}],"parentid":5535},"_matrixParent":{},"_matrixChilds":[{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":39,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":28},{"internalid":30,"quantityavailable":11},{"internalid":59,"quantityavailable":13},{"internalid":72,"quantityavailable":18}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Small","internalid":11488,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":39,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59593","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":31,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":21},{"internalid":30,"quantityavailable":10},{"internalid":59,"quantityavailable":21},{"internalid":72,"quantityavailable":11}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Medium","internalid":11489,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":31,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59586","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":4,"locations":[{"internalid":30,"quantityavailable":4},{"internalid":59,"quantityavailable":14},{"internalid":72,"quantityavailable":17}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Large","internalid":11490,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":4,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59579","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":10,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":10}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11491,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":10,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59609","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":130,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":36},{"internalid":15,"quantityavailable":86},{"internalid":30,"quantityavailable":8},{"internalid":59,"quantityavailable":23},{"internalid":72,"quantityavailable":8}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11492,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":130,"outofstockmessage":"","custitem1":"Tan","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59562","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":71,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":63},{"internalid":30,"quantityavailable":8},{"internalid":59,"quantityavailable":9},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Small","internalid":11478,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":71,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59494","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":85,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":83},{"internalid":30,"quantityavailable":2},{"internalid":59,"quantityavailable":10},{"internalid":72,"quantityavailable":9}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Medium","internalid":11479,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":85,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59487","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":77,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":71},{"internalid":30,"quantityavailable":6},{"internalid":72,"quantityavailable":4}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Large","internalid":11480,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":77,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59470","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":false,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":0,"locations":[{"internalid":59,"quantityavailable":1},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11481,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":0,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59500","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":124,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":52},{"internalid":15,"quantityavailable":56},{"internalid":30,"quantityavailable":16},{"internalid":59,"quantityavailable":6},{"internalid":72,"quantityavailable":9}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11482,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":124,"outofstockmessage":"","custitem1":"Black","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59463","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":50,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":37},{"internalid":30,"quantityavailable":13},{"internalid":59,"quantityavailable":15},{"internalid":72,"quantityavailable":8}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Small","internalid":11483,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":50,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59548","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":65,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":57},{"internalid":30,"quantityavailable":8},{"internalid":59,"quantityavailable":11},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Medium","internalid":11484,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":65,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59531","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":44,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":40},{"internalid":30,"quantityavailable":4},{"internalid":59,"quantityavailable":15},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"Large","internalid":11485,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":44,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59524","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":45,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":30},{"internalid":15,"quantityavailable":11},{"internalid":30,"quantityavailable":4},{"internalid":59,"quantityavailable":15},{"internalid":72,"quantityavailable":5}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"XLarge","internalid":11486,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":45,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59555","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"},{"isinstock":true,"quantityavailable_detail":{"quantityavailable":186,"locations":[{"internalid":1,"quantityavailable":49},{"internalid":15,"quantityavailable":123},{"internalid":30,"quantityavailable":14},{"internalid":59,"quantityavailable":14},{"internalid":72,"quantityavailable":6}]},"onlinecustomerprice":29.95,"ispurchasable":true,"stockdescription":"","isbackorderable":true,"onlinecustomerprice_detail":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"custitem3":"2XLarge","internalid":11487,"outofstockbehavior":"- Default -","quantityavailable":186,"outofstockmessage":"","custitem1":"Olive","pricelevel1":29.95,"pricelevel1_formatted":"$29.95","vendorname":"59517","quantity":1,"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_matrixChilds":[],"_comparePriceAgainst":29.95,"_comparePriceAgainstFormated":"$29.95"}],"_minimumQuantity":1,"quantity":1,"_pageTitle":"Valken Zulu Tactical Gloves","_pageHeader":"Valken Zulu Tactical Gloves","_url":"/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves","_name":"Valken Zulu Tactical Gloves","_images":[{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Olive-1.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Tan-1.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-1.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-Black-1.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-2.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-3.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-4.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-5.png"},{"altimagetext":"","url":"https://www.valken.com/assets/images/products/Tactical-Gloves-Zulu-Gloves_media-6.png"}],"_priceDetails":{"onlinecustomerprice_formatted":"$29.95","onlinecustomerprice":29.95},"_itemType":"InvtPart","_sku":"P11477","_isInStock":true,"_availableLocations":[],"_stock":961,"_outOfStockMessage":"","_showOutOfStockMessage":false,"_inStockMessage":"In Stock","_showInStockMessage":false,"_stockDescription":"","_showStockDescription":true,"_stockDescriptionClass":"stock-description-","_isPurchasable":true}

Please select options before adding to cart


Details

The Valken Tactical Zulu Glove is our most popular in demand glove in our lineup, with a list of well design comfort and utility features the Zulu offers amazing balance of comfort and protection be it at the range, airsoft, or paintball. 

Features

 • Breathable Material that is lightweight yet durable
 • Kevlar Covered Hardshell Knuckles
 • 4 Way Stretch Articulated Joints on the small, ring, middle, and index fingers
 • Soft Sweat Absorbing pad on the thumb
 • Double Stitched Padding on the palm
 • Silicon Grip Pads on the upper palm and index finger
 • Velcro Closure Adjustment 

Ratings & Reviews

1 review

5
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 star  
 • 4 stars
 • 0 reviews
 • 3 stars
 • 0 reviews
 • 2 stars
 • 0 reviews
 • 1 star
 • 0 reviews
5 stars
4 stars
3 stars
2 stars
1 star  

Perfect for Motorcycle

by

Picked up a pair of these gloves (XL, Black) at a gun show. Perfect pair of motorcycle gloves at a fraction of the cost. Had them 7 months now (Today March 2nd 2017) and will update this review if I have any problems. So far I couldnt ask for anything more from a pair of gloves. Looks good, feels good, offers protection.